A Puchner Bikal kastélyszálló szépségei

Puchner Bikal kastély terasza
Puchner Bikal kastély terasza

Báró Puchner Antal Szaniszló nagyravágyó és tehetős ember volt, tanulmányai után beállt a császári hadseregbe. Mint katona, egész Európát bejárta és közben meglehetősen meggazdagodott.

Báró Puchner Bikal birtokát 3 falujával egyetemben, a császártól adományba kapja 1841-ben. Akkor a birtokon még kúria sem volt, ezért elhatározza, hogy kastélyt építtet. Időközben bekövetkezik az 1848-as forradalom, melyben a báró, a császári oldalon, mint erdélyi főhadparancsnok részt vesz.

Az építkezés akadozva, 1849 körül fejeződik be, sajnos pontos dátum nem maradt az utókorra. A Puchner Bikal birtok 1861-ben a báró idősebbik fiára, Hannibálra száll. Az ő nevéhez fűződik a kastély továbbépítése és a park létrehozása is. A bikali birtok Puchner Hannibálról, legidősebbik fiára, Károlyra marad, kinek nagy tervei voltak a kastéllyal. Mivel hirtelen fiatalon meghal az átépítési munkálatokat az özvegye fejezi be 1898 körül. Jelenlegi formáját az 1996-os teljes restaurálás során nyerte el, melyben a korhű elemek megőrzése volt a legfontosabb tényező.