A Vay kastély viszontagságos múltja

A Vay kastély tornya
A Vay kastély tornya

Golopról az első írásos emlék 1255-ből származik, amelyben IV. Béla király a Golopy családnak adja a falut. Golop az ősidők óta lakott terület, a régészeti feltárások 3000 éves temetkezési maradványokat tártak fel a falu környékén. A régi Vay kastély Golopy Gáspár megbízásából épült 1560 körül. A Golopy családot akkoriban a vidék legtehetősebb nemesei között tartották számon, az 1500-as évek közepén, Golopy Gáspár Abaúj vármegye alispánja. A kétszintes kastélyt eredetileg erősített fal vette körül, melynek védelmi feladata lehetett.

Erre utal az eredeti kapu kiépítése és elhelyezése is. A törökvész idején a falu egészen elnéptelenedett, több mint száz évbe tellett, míg újra visszatért a népesség. A Golopy család kihalása után a Vay kastély rendre a Vécsey, Ibrányi és a Reviczky családok birtokába kerül. Habár a falu gazdáit a 18. század alatt gyakran lecseréli, fejlődése ekkor éri el a tetőfokát. 1909-ben a faluba ér a vasút, mely új lehetőségeket hoz a felszínre. A Vay család egészen 1945-ig használja a kastélyt.

Print Friendly, PDF & Email