Kötelező biztosítás – utazáshoz is elengedhetetlen

Kötelező biztosítás

A kötelező biztosítás értünk, autósokért van. Jogilag lehetetlen kikerülni, mert nem önkéntes vállalása ez az autósnak, hanem kötelessége. Az kötelező biztosítás területi hatálya nem csak országon belülre szabható, hanem a külföldön történt balesetek esetében is érvényesíthető.

A kötelező biztosítás igazolása külföldön zöld kártyával történik, így lehetővé válik a nemzetközi utakon történt károk megtérítése, hisz az érvényben lévő kötelező biztosításunkat a zöld kártya felmutatásával igazolni tudjuk. Így bizonyossá válik a biztosítási fedezet.

A zöld kártya rendszerhez tartoznak Európa országai, Irán, Izrael, Marokkó, Tunézia – Fehéroroszország, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldávia, Szovjetunió utódállamai, csak Oroszország és Ukrajna nem tartoznak ehhez a rendszerhez.

Amikor külföldre utazunk a kötelező biztosítás megléte fokozottan szükséges, hisz nem csak a mi, hanem más autós hibájából is történhet velünk baleset, amit esetlegesen Casco hiányában a kötelező biztosítással tudunk fedezni.

Mikor megtörténik a baj, akkor mindig legyen nálunk az Európai Baleseti Bejelentő lap, ezt mindkét félnek ki kell töltenie, ha véletlenül ez nem lenne nálunk, akkor is jegyezzük fel a másik fél személyes adatait, és a baleset körülményeit. Amennyiben személyi sérüléssel járó baleset elszenvedői vagyunk, abban az esetben rendőrt kell hívni, akkor is, ha a másik fél külföldi állampolgár.

A kárfelmérésre a vétlen félnek, a kárt okozó személy biztosítójánál kell benyújtani a kárfelmérésre az igényt, ha a kárt okozó személy külföldi állampolgár bármely – MABISZ által felhatalmazott – biztosítónál benyújtható az igény a kárfelmérésre.